POWRÓT
Terminy dla
właścicieli firm
05 ostatni dzień składania dokumentów w biurze za poprzedni miesiąc
10 przelew składek ZUS właścicieli nie zatrudniających pracowników
15 przelew składek ZUS za właścicieli oraz pracowników
20 przelew potrąconych podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT-4)
przelew podatku dochodowego (PIT-5 i CIT-2)
25 przelew podatku VAT
I NIC WIĘCEJ!